Print this page

Yhdistys

Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry:n tarkoituksena on toimia vihtiläisten asukkaiden ja asukas- ja kyläyhteisöjen yhteiselimenä lisätäkseen asukkaiden ja ko. yhteisöjen yhteistoimintaa sekä keskinäistä arvostusta ja parantaa ja kehittää alueen taloudellisia toimintaedellytyksiä.

Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys

  • Järjestää neuvonta- ja opastustilaisuuksia jäsenilleen
  • Edistää jäsenten ja kunnan välistä yhteistyötätiedottamalla sekä erilaisin kampanjoin
  • Toimii yhteistyöelimenä valtakunnalliseen, alueelliseen ja kunnalliseen toimintaan päin olemalla jäsen valtakunnallisessa kylätoiminnassa
  • Järjestää koulutus- ja tiedotustilaisuuksia
  • Edistää jäsenten keskinäistä yhteistyötä erilaisinkampanjoin
  • Järjestää yhteisiä alaan liittyviä tapahtumia
  • Antaa lausuntoja sekä tekee esityksiä

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia jajärjestää arpajaisia ja myyjäisiä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa vartentarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisenedun hankkiminen siihen osallisille, eikä sen toiminta saa muutenkaan muodostuapääasiallisesti taloudelliseksi.

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki vihtiläiset yksityishenkilöt sekä oikeuskelpoiset rekisteröidyt yhdistykset, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.

Jäsenten lisäksi yhdistyksen kokouksiin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki kunnan asukkaat sekä kunnan asukas - ja kyläyhdistysten edustajat.

Yhdistyksen säännöt (pdf).